Tập huấn nghiệp vụ công tác xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho Cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn năm 2018

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 27/08/2018

Nhằm cung cấp các kiến thức và kỹ năng để giúp Cộng tác viên công tác xã hội nhận diện được một số rối loạn tâm thần thường gặp và biết cách hỗ trợ bệnh nhân tâm thần tại cộng đồng, giải quyết được các vấn đề xã hội tại địa phương.

Ngày 23- 24/8/2018 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Trường Đại học Lao động- Xã hội, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội trong công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần cho hơn 100 Cộng tác viên công tác xã hội xã, phường, thị trấn.

Với các nội dung: Một số rối loạn tâm thần và những can thiệp công tác xã hội; Nội dung can thiệp của công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng. Qua đợt tập huấn, học viên nắm được các kiến thức về vai trò, nhiệm vụ của nhân viên công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe tâm thần tại cộng đồng; Phát hiện các đối tượng có nguy cơ rối loạn tâm thần tại cộng đồng và lựa chọn các hành động cần thiết để hỗ trợ đối tượng có nguy cơ; Xử lý các tình huống sơ cấp cứu tâm thần hay gặp tại cộng đồng; Giao tiếp, làm việc với người có rối loạn tâm thần và quản lý ca bệnh tại cộng động; Sẵn sàng hợp tác với các ngành, đoàn thể có liên quan trong hỗ trợ người bị rối loạn tâm thần.

                                                                         Phòng Bảo trợ xã hội


Các tin cùng chuyên mục: