Tập huấn điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 cho cán bộ cấp huyện, cấp xã

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 04/10/2018

Để xác định và lập danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí quy định tại Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19 tháng 11 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, nhằm phục vụ cho việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội trong năm 2019.

Từ ngày 20-29/9/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức 09 lớp tập huấn nghiệp vụ điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 cho hơn 1.500 cán bộ gồm: thành viên Ban chỉ đạo điều tra hộ nghèo tỉnh phụ trách địa bàn; giám sát viên cấp tỉnh phụ trách địa bàn; lãnh đạo UBND cấp huyện; Phòng Lao động – TBXH, Chi Cục Thống kê; Tổ giám sát viên cấp huyện; lãnh đạo UBND và điều tra viên cấp xã; Bí thư chi bộ và Trưởng hoặc phó thôn, buôn, khu phố.

           Nội dung tập huấn: hướng dẫn Quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo được thực hiện 07 bước theo đúng Thông tư số 17/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/6/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn quy trình rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo hàng năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020.

                    Theo kế hoạch từ ngày 01/10/2018 bắt đầu tiến hành điều tra, đến cuối tháng 10/2018 hoàn thành công tác điều tra,  Ban chỉ đạo điều tra rà soát cấp tỉnh tổng hợp báo cáo sơ bộ cho Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Đến ngày 10/11/2018 Ban chỉ đạo điều tra cấp huyện tổng hợp báo cáo kết quả điều tra chính thức cho Ban chỉ đạo điều tra tỉnh, Ban chỉ đạo điều tra tỉnh tổng hợp báo cáo cho Bộ Lao động TBXH và các bộ ngành trung ương; các địa phương tiến hành nghiệm thu kết quả điều tra cho Ban chỉ đạo điều tra cấp tỉnh hoàn thành trước ngày 15/11/2018.

 

                                                                Phòng Bảo trợ xã hội.


Các tin cùng chuyên mục: