Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ Dân số - Gia đình và Trẻ em xã, phường, thị trấn

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 31/08/2018

Nhằm bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình cho cán bộ Dân số - Gia đình và Trẻ em xã, phường, thị trấn để trực tiếp hỗ trợ về tâm lý, tham vấn, tư vấn, hỗ trợ khẩn cấp cho các cá nhân trong các vụ bạo lực gia đình.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Học viện Khoa học xã hội thuộc Viện hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức 2 lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xã hội về phòng, chống bạo lực gia đình cho hơn 100 cán bộ làm công tác Dân số - Gia đình và Trẻ em tại UBND xã, phường, thị trấn thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố, thời gian 04 ngày/lớp.

Với các nội dung: Hiểu biết chung về bạo lực gia đình; Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong phòng chống bạo lực gia đình và các dịch vụ trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình; Quy trình hỗ trợ người bị bạo lực gia đình; Quy trình can thiệp và hỗ trợ người gây bạo lực gia đình; Phòng ngừa bạo lực gia đình.

Qua đợt tập huấn học viên được nghe Giảng viên chia sẻ các kỹ năng, kiến thức, những kinh nghiệm trong can thiệp khẩn cấp bạo lực gia đình để hỗ trợ trực tiếp cho các cá nhân trong các vụ việc bạo lực gia đình tại địa phương.

 

                                                               Phòng Bảo trợ xã hội


Các tin cùng chuyên mục: