Tăng cường giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 27/09/2017

Từ năm 2003, UBND tỉnh đã ban hành đề án Triển khai thực hiện chương trình không có người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh với mục tiêu: Giải quyết cơ bản tình trạng lang thang xin ăn, xây dựng nếp sống văn minh đô thị; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các ngành, các cấp và toàn xã hội nhằm ngăn chặn có hiệu quả người dân trên địa bàn tỉnh lang thang, xin ăn.

Việc giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh trong những năm qua đã đạt được một số kết quả tích cực, bình quân hàng năm có khoảng 40 người lang thang, xin ăn được tập trung. Việc tập trung người lang thang xin ăn đã từng bước giảm đáng kể số người lang thang, xin ăn tại các khu di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh, công viên, bến xe, chợ... trên địa bàn tỉnh, góp phần tạo môi trường văn minh, lịch sự và tạo mỹ quan đô thị.

Bên cạnh đó, Đảng và Nhà nước đặc biệt quan tâm đến việc giải quyết các vấn đề xã hội qua các chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo; xây dựng nông thôn mới; các chính sách an sinh xã hội như: trợ giúp người khuyết tật, người cao tuổi, người mắc bệnh tâm thần, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn... đã tạo cơ hội và điều kiện thuận lợi để nhóm người yếu thế tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng đời sống của nhân dân. Tuy vậy, mặt trái của nền kinh tế thị trường cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp, tình trạng lang thang, xin ăn diễn ra ở nhiều địa phương, tập trung ngày càng nhiều ở các đô thị.

Trong giai đoạn 2017-2020, UBND Tỉnh tiếp tục ban hành đề án "Giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn trên địa bàn tỉnh" với các giải pháp được đề ra gồm:

- Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách an sinh xã hội, trợ giúp xã hội; khuyến khích các tổ chức nhân đạo từ thiện hỗ trợ tại cộng đồng cho những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nhất là trẻ mồ côi, trẻ em thuộc hộ nghèo, người khuyết tật thuộc hộ nghèo, người cao tuổi cô đơn không nơi nương tựa.

- Thực hiện các chính sách trợ giúp, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng cho người khuyết tật, người bị bệnh tâm thần, giáo dục hòa nhập cho trẻ em khuyết tật

- Đối với những đối tượng trong độ tuổi lao động, các địa phương cần vận động  tham gia các lớp đào tạo nghề, tạo việc làm để ổn định cuộc sống

- Ưu tiên xem xét giải quyết các chính sách thông qua chương trình giảm nghèo, chương trình đào tạo nghề tạo việc làm, vay vốn tín dụng ưu đãi, xóa nhà ở tạm, mua thẻ bảo hiểm y tế, ...

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát tại các địa bàn trọng điểm như nhà ga, bến xe, các chợ, các tuyến đường có nhiều quán ăn, điểm tham quan du lịch nhằm phát hiện người lang thang, cơ nhỡ, ăn xin, đeo bám khách; tiến hành tập trung người lang thang, cơ nhỡ, xin ăn đưa về Cơ sở Cai nghiện ma túy - Trợ giúp xã hội để quản lý và phân loại. Giao trách nhiệm quản lý người lang thang xin ăn ngay từ địa bàn khu dân cư.

Thời gian tới, ngành LĐ-TB-XH sẽ triển khai mạnh mẽ đề án theo sự chỉ đạo UBND tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành và nhân dân toàn tỉnh trong việc giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn. Qua đó góp phần làm cho cảnh quan môi trường đô thị văn minh, thân thiện, đảm bảo an ninh trật tự, tạo môi trường thuận lợi và hấp dẫn để thu hút khách du lịch, các nhà đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội./.

 

                                                                                             Văn phòng Sở


Các tin cùng chuyên mục: