Phú Yên hỗ trợ xóa nhà ở tạm cho hộ nghèo năm 2018 từ Quỹ xóa nhà ở tạm tỉnh

Chuyên mục: Chính sách xã hội | Đăng ngày: 29/05/2018

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Phú Yên về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Phú Yên giai đoạn 2016 – 2020; Kế hoạch số 64/KH-UBND ngày 21/3/2018 của UBND tỉnh Phú Yên về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2018.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp Hội Cựu chiến binh tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố cử cán bộ trực tiếp kiểm tra, thẩm định nhà ở tạm hộ nghèo tại các địa phương. Với số lượng: 50 nhà, trong đó:  huyện Tuy An: 08 nhà; huyện Đồng Xuân: 08 nhà; huyện Sơn Hòa: 05 nhà; huyện Sông Hinh: 08 nhà; huyện Phú Hòa: 05 nhà; Thị xã Sông Cầu: 05 nhà; huyện Đông Hòa: 04 nhà; huyện Tây Hòa: 04 nhà; Hội Cựu chiến binh tỉnh: 03 nhà. Mức hỗ trợ 40 triệu đồng/nhà.

* Đối tượng hỗ trợ: Là hộ nghèo năm 2018 theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020, có tên trong danh sách hộ nghèo do UBND cấp xã quản lý và là hộ độc lập có thời gian tách hộ tối thiểu là 05 năm.

* Điều kiện hỗ trợ:

+ Chưa có nhà ở, đang ở nhờ hoặc thuê; hoặc đã có nhà ở nhưng nhà ở quá tạm bợ, dột nát, có nguy cơ sập đổ, hiện không ở được và không có khả năng tự cải thiện nhà ở.

+ Chưa được hỗ trợ nhà ở từ các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội khác. Trường hợp đã được hỗ trợ xây dựng nhà ở nhưng có thời gian từ 08 năm trở lên tính đến thời điểm nhận hỗ trợ, hiện nay nhà ở đã hư hỏng, dột nát hoặc có nguy cơ sụp đổ thì vẫn được xem xét hỗ trợ. Riêng đối với những hộ gia đình nghèo cao tuổi, nhưng vẫn còn con có nhà ở ổn định và đang sinh sống cùng địa bàn thì không hỗ trợ.

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương và kết quả thẩm định, chiều ngày 28/5/2018 Ban chỉ đạo xóa nhà ở tạm tỉnh tổ chức họp xét. Kết quả Ban chỉ đạo thống nhất hỗ trợ 48/50 nhà đủ điều kiện, đã thông báo cho các địa phương thực hiện.


Các tin cùng chuyên mục: