Tăng mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng từ ngày 01/7/2018

Chuyên mục: Chính sách người có công | Đăng ngày: 26/07/2018

Ngày 12/7/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Theo đó, từ ngày 01/7/2018, mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 1.515.000đồng, thay cho mức 1.417.000 đồng hiện hành.

Nghị định số 99/2018/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 8 năm 2018, thay thế Nghị định số 70/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng hết hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018.

Các mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi quy định tại Nghị định số 99/2018/NĐ-CP  được thực hiện kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2018./.

                                                                                                                                                             Phòng Người có công


Các tin cùng chuyên mục: