Kết quả vận động Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"

Chuyên mục: Chính sách người có công | Đăng ngày: 25/07/2018

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc ta. Trong những năm qua, được sự quan tâm và hưởng ứng tích cực của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, Ban quản lý Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” tỉnh Phú Yên đã đạt được những kết quả nhất định trong công tác vận động, đóng góp xây dựng quỹ. Riêng 6 tháng đầu năm 2018, Ban quản lý Quỹ đã vận động đóng góp xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh được trên 1.131 triệu đồng của 114 cá nhân, đơn vị.

 

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho mẹ Liệt sĩ ở Phú Yên (ảnh minh họa)

 

Từ nguồn Quỹ vận động được, Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh đã hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình có công cách mạng và thân nhân liệt sĩ có khó khăn về nhà ở. Cụ thể: hỗ trợ kinh phí xây dựng mới: 14 nhà, sửa chữa: 01 nhà. Đồng thời, Ban quản lý Quỹ đã hỗ trợ đột xuất đối với người có công với cách mạng và thân nhân của họ khi gặp khó khăn trong cuộc sống.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Quỹ được thực hiện thường xuyên, liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và hoạt động các cấp, các ngành đã góp phần huy động sự tham gia, vào cuộc của toàn xã hội.

Với sự quan tâm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đã thể hiện lòng biết ơn sâu sắc và tri ân với các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công cách mạng đã đóng góp một phần xương máu của mình vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đây cũng là nguồn động viên lớn lao giúp họ vươn lên trong cuộc sống. Công tác chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các gia đình liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công luôn được Đảng, chính quyền, nhân dân quan tâm. Đặc biệt phong trào “đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành một việc làm ý nghĩa thường xuyên hằng năm, góp phần quan trọng ổn định tình hình an ninh, chính trị, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội./. 

 

                                                                      Phòng Người có công


Các tin cùng chuyên mục: