Bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình có công với đất nước

Chuyên mục: Chính sách người có công | Đăng ngày: 28/07/2017

(Trích diễn văn của đồng chí Huỳnh Tấn Việt tại Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ)

 

Hôm nay, ngày 27/7, hòa chung không khí của cả nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2017) và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng. Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh cùng toàn thể các đồng chí đã về dự buổi lễ trọng thể hôm nay.

 

Trong giờ phút thiêng liêng này, chúng ta vô cùng xúc động tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - người sáng lập, giáo dục và rèn luyện Đảng ta, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, danh nhân văn hóa thế giới, người suốt đời phấn đấu, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Tư tưởng và đạo đức của Người cùng với chủ nghĩa Mác - Lênin sẽ mãi mãi tỏa sáng và là kim chỉ nam cho mọi hành động cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

 

Chúng ta thành kính tưởng nhớ các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân, vì tương lai tươi sáng của dân tộc. Đảng bộ và nhân dân Phú Yên xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các gia đình liệt sĩ, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình có công với nước, các đồng chí thương binh, bệnh binh đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

 

Để ghi nhận, bù đắp những hy sinh, mất mát của các thương binh, gia đình liệt sĩ, cách đây 70 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 20 chính thức đặt chế độ hưu bổng thương tật và tiền tuất cho thân nhân tử sĩ; đồng thời quyết định chọn ngày 27/7 hàng năm là “Ngày Thương binh toàn quốc”, sau đổi thành “Ngày Thương binh Liệt sĩ”. Đây là văn bản pháp lý đầu tiên về chính sách thương binh, liệt sĩ, khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ đối với công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Từ đó, ngày 27/7 hàng năm trở thành biểu tượng sinh động về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Ăn quả nhớ người trồng cây” cao đẹp, giàu tính nhân văn của dân tộc ta đối với những người đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Chúng ta tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ trong bối cảnh công cuộc đổi mới của đất nước đã đạt được những thành tựu quan trọng, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao; toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong bối cảnh đó, chúng ta càng thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: Thương binh, bệnh binh, gia đình quân nhân, gia đình liệt sĩ là những người có công với Tổ quốc, với nhân dân. Cho nên bổn phận của chúng ta là phải biết ơn, phải thương yêu, giúp đỡ họ. Mỗi năm đến ngày ấy thì những người ái quốc Việt Nam càng tưởng nhớ anh em thương binh, tưởng nhớ đến gia đình tử sĩ, tưởng nhớ đến những người vô danh anh hùng, hoặc đã hy sinh tính mạng, hoặc đã góp xương máu trong cuộc kháng chiến vì dân tộc ta.

 

Đảng và Nhà nước ta luôn coi công tác thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng là một trong những nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng hàng đầu. Trong từng giai đoạn của sự nghiệp cách mạng, Đảng và Nhà nước đã ban hành và thực hiện nhiều chế độ, chính sách nhằm tôn vinh và đền đáp một phần cống hiến, hy sinh của đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, tiêu biểu như: Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước Bà mẹ Việt Nam anh hùng… Đây là những chính sách lớn của Đảng và Nhà nước đối với người có công, là sự ghi nhận, tôn vinh những hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công đối với đất nước, thể hiện truyền thống, đạo lý tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Thông qua việc thực hiện các chính sách này cũng đã góp phần giáo dục cho thế hệ trẻ ý thức trách nhiệm, ý thức rèn luyện, phấn đấu vươn lên để cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, bảo vệ những giá trị tốt đẹp, những thành quả to lớn mà cha ông ta đã ra sức tạo dựng, giữ gìn.

 

Cùng với đó, Đảng và Nhà nước ta cũng đã từng bước xây dựng và phát triển hệ thống các trung tâm, cơ sở phục vụ, chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công; ban hành và thực hiện nhiều chính sách động viên, khuyến khích các thương binh, bệnh binh, gia đình chính sách phát huy tinh thần tự lực, tự cường vươn lên trong cuộc sống… Đặc biệt, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành, tổ chức thực hiện của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, cả xã hội đã xây dựng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công phát triển rộng khắp, với những việc làm sáng tạo, thiết thực, hiệu quả, đầy tính nhân văn như: Xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, xây dựng nhà Tình nghĩa, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ chăm sóc thương bệnh binh nặng, ba mẹ liệt sĩ già yếu neo đơn, con liệt sĩ mồ côi… Phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công đã thực sự đi sâu vào tiềm thức của mỗi người dân Việt Nam, trở thành nét đẹp văn hóa của dân tộc Việt Nam, góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội trong việc chăm sóc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

 

Đảng bộ và nhân dân Phú Yên tự hào được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước. Đó là sự đánh giá, ghi nhận của Đảng, Nhà nước, của Tổ quốc và nhân dân đối với sự hy sinh to lớn của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tỉnh Phú Yên.

 

Là địa phương chịu nhiều hậu quả trong chiến tranh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh luôn xác định việc thực hiện chính sách thương binh, liệt sĩ, chăm sóc người có công là trách nhiệm và nghĩa vụ to lớn. Cùng với thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tỉnh cũng đã đề ra và thực hiện hiệu quả nhiều hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công.

 

Đến nay, tỉnh ta đã xét và đề nghị Nhà nước cấp Bằng Tổ quốc ghi công cho hơn 13.200 liệt sĩ; thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng và 1 lần cho hơn 6 vạn người có công với cách mạng; đề nghị Nhà nước phong tặng và truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 2.261 Mẹ Việt Nam anh hùng; thực hiện chế độ cho hơn 45.000 người theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách khác của Đảng và Nhà nước.

 

Công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ cũng đã được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang đặc biệt quan tâm, triển khai thực hiện. Qua các đợt phát động, tổ chức “đi tìm đồng đội” đã phát hiện và quy tập gần 12.000 hài cốt liệt sĩ vào các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh…

 

Cùng với việc thực hiện tốt các chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước, công tác xã hội hóa hoạt động chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công trên địa bàn tỉnh cũng được mở rộng. Đáng chú ý, trong khoảng 10 năm trở lại đây, các cấp, các ngành đã vận động, xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa được hơn 50 tỉ đồng, hỗ trợ xây dựng hơn 1.460 nhà Tình nghĩa, sửa chữa gần 1.000 nhà ở cho các gia đình chính sách, người có công đang gặp khó khăn về nhà ở. 100% xã, phường, thị trấn trong tỉnh được công nhận làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ.

 

Hưởng ứng cuộc vận động Phụng dưỡng Mẹ Việt Nam anh hùng, hàng trăm cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang trong và ngoài tỉnh đã nhận phụng dưỡng suốt đời Mẹ Việt Nam anh hùng; không chỉ hỗ trợ về vật chất, các đơn vị còn thường xuyên tổ chức thăm hỏi, chăm sóc các Mẹ khi ốm đau, phối hợp lo việc tang lễ chu đáo khi mẹ qua đời…

 

Tại buổi lễ trọng thể này, chúng ta vô cùng cảm động và rất vui mừng được gặp các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và hơn 100 đại biểu tiêu biểu, đại diện cho các anh chị em thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng đến từ 112 xã, phường, thị trấn trong toàn tỉnh.

 

Chúng ta bày tỏ lòng biết ơn, sự khâm phục, tự hào về sự tự lực, vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi của các thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công, góp phần làm giàu quê hương, đất nước. Nhiều thương binh, bệnh binh phấn đấu trở thành cán bộ chủ chốt của địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều thương, bệnh binh, gia đình liệt sĩ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, đạt danh hiệu gia đình cách mạng gương mẫu, gia đình văn hóa, xứng đáng là tấm gương sáng cho thế hệ con cháu và nhân dân địa phương nêu gương học tập.

 

Công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng là chủ trương lớn, việc làm thường xuyên của Đảng và Nhà nước ta, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh liệt sĩ và người có công trong thời gian tới, tôi đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đẩy mạnh phong trào toàn dân chăm sóc thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa ở các cấp, huy động các nguồn lực xã hội, kết hợp với nguồn lực Nhà nước chăm sóc người có công, phụng dưỡng suốt đời các Mẹ Việt Nam anh hùng, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần người có công, đảm bảo người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của cộng đồng nơi cư trú, nhất là các đối tượng chính sách ở địa bàn miền núi, vùng khó khăn, vùng căn cứ cách mạng.

 

Tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm những hồ sơ còn tồn đọng liên quan đến chế độ, chính sách đối với người có công theo quy định; vận động nhân dân tích cực phối hợp tham gia tìm kiếm, phát hiện các phần mộ liệt sĩ, tiến tới hoàn thành cơ bản việc quy tập mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh. Huy động các nguồn lực để xây dựng, nâng cấp các nghĩa trang, công trình ghi tên liệt sĩ trở thành công trình văn hóa - lịch sử, để giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

 

Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ là dịp để chúng ta nhìn lại những việc đã làm được và những hạn chế cần khắc phục trong việc thực hiện chính sách đối với thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng. Chúng ta vui mừng nhận thấy rằng, hơn 40 năm qua, kể từ khi đất nước thống nhất, nhất là qua hơn 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới, nhân dân cả nước nói chung và nhân dân Phú Yên nói riêng đã nỗ lực phấn đấu đạt được những thành tựu quan trọng… Những thành tựu đó vừa là tiền đề cho sự phát triển, vừa là nền tảng để Đảng và Nhà nước ta có điều kiện thực hiện tốt hơn các chính sách ưu đãi đối với thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng trong thời gian tới.

 

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công, thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, tôi kêu gọi toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân tỉnh ta tiếp tục chung sức, đồng lòng, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc người có công; có nhiều biện pháp tích cực hơn nữa để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công vươn lên làm giàu, tiếp tục đóng góp cho sự phát triển của xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nguồn: Báo Phú Yên


Các tin cùng chuyên mục: