Triển khai tập huấn nghiệp vụ Phát triển thị trường lao động năm 2018

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 29/06/2018

Ngày 27 và 28/6/2018, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên tổ chức tập huấn nghiệp vụ phát triển thị trường lao động năm 2018 tại thành phố Tuy Hòa. Tham gia tập huấn gồm các thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ đạo Chương trình việc làm tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; lãnh đạo và cán bộ UBND (Tổ trưởng tổ điều tra) của 112 xã phường thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị tập huấn các Tổ trưởng điều tra viên được hướng dẫn nghiệp vụ ghi chép và cập nhật thông tin thị trường lao động phần cung lao động; Nghiệp vụ ghi chép cập nhật thông tin về lao động của doanh nghiệp, hợp tác xã phi nông nghiệp; Tổng hợp số liệu báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu việc làm tăng thêm; Hướng dẫn cài đặt, sử dụng phần mềm nhập tin cung-cầu lao động.

Các xã phường thị trấn cần xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai việc thu thập thông tin cung-cầu lao động trên địa bàn. Các điều tra viên cần nắm rõ phương pháp ghi chép thông tin để tiến hành điều tra, rà soát, ghi chép thông tin biến động cung- cầu lao động chính xác. Phòng Lao động-Thương binh Xã hội giám sát việc điều tra ghi chép thông tin, nghiệm thu kết quả điều tra đúng tiến độ đề ra.

Việc thu thập, cập nhật thông tin cung cầu lao động là cơ sở quan trọng để xây dựng hệ thống dữ liệu về thị trường lao động, qua đó cơ quan có thẩm quyền hoạch định chính sách về việc làm phát triển nguồn nhân lực phù hợp với thị trường lao động tại địa phương, góp phần tạo điều kiện giải quyết việc làm tăng thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động. /.

                                                     

                                                         Nguyễn Tài Soa

                                    Trưởng phòng Việc làm- An toàn lao động


Các tin cùng chuyên mục: