Hội nghị tuyên truyền, đối thoại Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn huyện Tây Hòa

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 13/07/2018

Triển khai thực hiện Công văn số 2291/LĐTBXH-PC ngày 09/6/2017 của Bộ Lao động – TBXH về việc tiếp tục thực hiện Đề án 31 đến năm 2021; Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 28/7/2017 của UBND tỉnh Phú Yên về tiếp tục thực hiện tuyên truyền, đối thoại pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn tỉnh Phú Yên. Triển khai Công văn số 193/SLĐTBXH-LĐTL ngày 22/02/2018 của Sở Lao động – TBXH về việc tuyên truyền, đối thoại Bộ luật Lao động, Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành

        Trong 04 ngày (ngày 04, 06, 10 và 11 tháng 7 năm 2018), Sở Lao động – TBXH tổ chức 05 Hội nghị (mỗi Hội nghị 01 buổi) tuyên truyền, đối thoại Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành cho 997 người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp; lãnh đạo UBND, đại diện các hội đoàn thể, công chức Lao động – TBXH, công chức Kế toán các xã; Ban giám hiệu, giáo viên, nhân viên các trường THCS, tiểu học và mẫu giáo các xã: Hòa Phong, Hòa Tân Tây, Hòa Thịnh, Hòa Mỹ Đông và Hòa Đồng thuộc địa bàn huyện Tây Hòa.

       Hội nghị tuyên truyền, đối thoại tập trung một số nội dung trọng tâm như: các quy định của Bộ luật Lao động năm 2012, đặc biệt là thông tin những nội dung đang lấy ý kiến để sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động năm 2012; tuyên truyền về các quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, tập trung tuyên truyền 05 chế độ của Bảo hiểm xã hội bắt buộc: ốm đau; thai sản; tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; hưu trí; tử tuất; 02 chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện: hưu trí, tử tuất đến người lao động và người sử dụng lao động; các chính sách BHXH được thực hiện từ ngày 01/01/2018. Sau mỗi buổi tuyên truyền báo cáo viên bố trí thời gian để trực tiếp đối thoại, trình bày những vấn đề chưa rõ hoặc còn vướng mắc, đồng thời giải thích rõ và hướng dẫn thực hiện các nội dung liên quan đến Bộ luật Lao động và Luật BHXH./.

 

Phòng Lao động – Việc làm


Các tin cùng chuyên mục: