Bồi dưỡng nâng cao nhận thức về công tác đào tạo nghề lao động nông thôn cho cán bộ cấp huyện, cấp xã

Chuyên mục: Chính sách lao động | Đăng ngày: 08/06/2018

                Nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý dạy nghề các địa phương và Trưởng khu phố, thôn buôn trên địa bàn tỉnh nắm bắt đầy đủ nội dung của đề án Đào tạo nghề lao động nông thôn  giai đoạn 2016- 2020 và kế hoạch năm 2018 để tham gia thực hiện đạt hiệu quả.

                      

                Thực hiện kế hoạch số 32/SLĐTBXH-DN ngày 04/5/2018  của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tổ chức tập huấn công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018.

           

                Từ ngày 05/6- 08/6/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức 4 lớp tập huấn, với trên 600 học viên là cán bộ quản lý dạy nghề, Trưởng khu phố, thôn buôn ở các xã, phường, thị trấn trên toàn tỉnh về tham dự. Với nội dung phổ biến, hướng dẫn các chính sách về đào tạo nghề đang thực hiện: Luật giáo dục nghề nghiệp, quan điểm, mục tiêu, giải pháp, đối tượng, chính sách hổ trợ học nghề và vai trò trách nhiệm của các cấp chính quyền cơ sở trong công tác tham gia thực hiện đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn./.

                                                                                             Phòng Dạy nghề


Các tin cùng chuyên mục: