Thông báo thông tư mới ban hành Quy định về tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 16/07/2018

Tải về: Tại đây

Ngày 15/6/2018 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 03/2018/TT-BLĐTBXH, Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin thông báo đến các đơn vị về Thông tư này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện đúng theo quy định của Thông tư./.


Các tin cùng chuyên mục: