V/v trao trả dụng cụ chỉnh hình giày, nẹp, chân, tay giả miễn phí

Chuyên mục: Thông báo | Đăng ngày: 05/07/2018

Tải về: Tại đây

Thực hiện Công văn số 140/CV-BVCH ngày 27/6/2018 của Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn về việc trao trả dụng cụ chỉnh hình giày, nẹp, chân, tay giả miễn phí.

Sau khi thống nhất với Bệnh viện chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn về việc tổ chức trao trả chân, tay giả và nẹp chỉnh hình cho người khuyết tật, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch tổ chức trao trả chân, tay giả cho người khuyết tật năm 2018.

Thời gian và địa điểm: Tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố vào ngày 12/7/2018 (01 ngày). Cụ thể như sau:

- Huyện Tuy An, huyện Đồng Xuân: 7 giờ 00 đến 8 giờ 30 (tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tuy An).

- Thành phố Tuy Hòa, huyện Đông Hòa, huyện Tây Hòa: 9 giờ 00 đến 11 giờ 00 (tại Phòng Lao động – TBXH thành phố Tuy Hòa).

- Huyện Sông Hinh, huyện Sơn Hòa: 13 giờ 30 đến 15 giờ 00 (tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Sông Hinh).

Rất mong UBND các huyện, thành phố quan tâm chỉ đạo và sự phối hợp chặt chẽ của các địa phương để triển khai đồng bộ có hiệu quả./.


Các tin cùng chuyên mục: