Số/Ký hiệu: 3210/UBND-KGVX
Ngày ban hành: 12/06/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
tiếp tục tăng cường chỉ đạo các biện pháp bảo vệ trẻ em
Tải về: Tại đây