Số/Ký hiệu: 29 /2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/07/2018
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định Ban hành Quy chế quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây