Số/Ký hiệu:
Ngày ban hành:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Qui chế Quản lý, sử dụng các công trình ghi công liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Phú Yên (Ban hành kèm theo Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên)
Tải về: Tại đây