Số/Ký hiệu: 144/KH-UBND
Ngày ban hành: 13/09/2017
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Phú Yên
Loại văn bản: Kế hoạch
Trích yếu:
Kế hoạch Điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2017 theo tiêu chí hộ nghèo giai đoạn 2016-2020
Tải về: Tại đây