Số/Ký hiệu: 04/CT-UBND
Ngày ban hành: 05/03/2018
Cơ quan ban hành: UBND tỉnh
Loại văn bản: Chỉ thị
Trích yếu:
Chỉ thị v/v chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính
Tải về: Tại đây