Số/Ký hiệu: 798/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành: 20/06/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v Xây dựng dự toán ngân sách trung ương thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng năm 2019 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2019-2021
Tải về: Tại đây