Số/Ký hiệu: 896/SLĐTBXH- KHTC
Ngày ban hành: 09/07/2018
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Công văn số 2082/STC-ĐT ngày 03/7/2018 của Sở Tài Chính.
Tải về: Tại đây