Số/Ký hiệu: 758/SLĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành: 13/06/2018
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - TBXH
Loại văn bản:
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính
Tải về: Tại đây