Số/Ký hiệu: 1284/SLĐTBXH-VP
Ngày ban hành: 02/10/2018
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Loại văn bản: Công văn
Trích yếu:
Triển khai thực hiện Công văn số 5445/UBND-NC ngày 25/9/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên
Tải về: Tại đây