Số/Ký hiệu: 895/SLĐTBXH- KHTC
Ngày ban hành: 09/07/2018
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - TBXH
Loại văn bản: công văn
Trích yếu:
V/v triển khai thực hiện Công văn số 2069/STC-HCSN ngày 02/7/2018 của Sở Tài Chính
Tải về: Tại đây