Số/Ký hiệu: 255a/QĐ-SLĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành: 31/07/2017
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - TBXH
Loại văn bản: Quyết định
Trích yếu:
Quyết định V/v ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Sở Lao động - TBXH Phú Yên giai đoạn 2016-2020
Tải về: Tại đây