Số/Ký hiệu: 6430/ QĐ-SLĐTBXH
Ngày ban hành: 14/09/2018
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:
Trích yếu:
Quyết định Về việc ban hành Nội quy ra, vào và làm việc tại kho Lưu trữ Sở Lao động Thương binh và xã hội Phú Yên
Tải về: Tại đây