Số/Ký hiệu: 64/KH-SLĐTBXH-VP
Ngày ban hành: 01/10/2018
Cơ quan ban hành: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Loại văn bản: Kế hoạch
Trích yếu:
Kế hoạch lập danh mục hồ sơ, lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan năm 2018
Tải về: Tại đây